Chuyện tình Tướng Quân và Kỹ Nữ

Một Kỹ Nữ tên Tô Tranh đang ngồi đánh đàn hát, vô tình một tướng quân đi ngang qua và say đắm tiếng đàn và nhan sắc của nàng. Tướng quân liên cho gọi Tô Tranh vào trong phòng để được nghe nàng đàn hát. Nhưng không may cho nàng tướng quân là một người hoang dâm vô độ, nàng chưa kịp đàn tướng quân đã đè nàng ra để thỏa mãn dục vòng của mình. Nàng cố chống cự nhưng tướng quân có sức mạnh rất lớn nàng chỉ biết nằm yên để tướng quân thỏa mãn ý đồ dâm dục của mình.